مراکز فروش محصولات پاتیرا

خراسان رضوی مشهد دکتر تمیزی ۲۲ بهمن نبش رستمی ۱ ۳۶۶۱۸۸۵
خراسان رضوی مشهد دکتر ضیائیان ۲۲بهمن ۰
خراسان رضوی مشهد دکتر شکوهی زاده بلوار فرودگاه مقابل بانک تجارت ۳۴۱۷۲۲۱
خراسان رضوی مشهد دکتر اقبالی خ ۱۷ شهریور کوی کارگران خ بنی هاشم ۱۳ ۳۴۳۰۸۵۶
خراسان رضوی مشهد دکتر شهنواز ابتدای پیروزی ۸۷۹۱۵۵۳
خراسان رضوی مشهد دکتر میرزائیان ابتدای فرامرز عباسی بین ۲و ۴ ۶۰۹۵۴۵۴
خراسان رضوی مشهد دکتر باغستانی احمد اباد بین عارف و پرستار ۰
خراسان رضوی مشهد دکتر مزینی احمد اباد بین عارف و پرستار ۸۴۰۲۹۱۳
خراسان رضوی مشهد دکتر گلی احمد آباد بلوار بعثت خ ناصر خسرو ۸۴۰۶۶۴۰
خراسان رضوی مشهد دکتر عسکری ازاد شهر ۰
خراسان رضوی مشهد دکتر گلشن ازاد شهر بین امامت ۴۰ و ۴۲ ۶۰۹۶۰۴۹
خراسان رضوی مشهد دکتر نازنین نامجو ازاد شهر نبش چهارراه میلاد ۶۰۶۲۷۴۷
خراسان رضوی مشهد دکتر مروت دار ازادشهر ب استقلال ۶۰۸۳۷۲۰
خراسان رضوی مشهد دکتر سلامی ازادشهربین امامت ۳۹و ۴۱ ۶۰۵۹۹۳۵
خراسان رضوی مشهد دکتر سود اوری ازادی چهارراه عشرت اباد ۲۲۲۲۶۲۲
خراسان رضوی مشهد دکتر زارعی ب پیروزی بین ۴۰و۴۲ ۰
خراسان رضوی مشهد دکتر پیرزاده مقدم ب پیروزی بین میدان حر و ۴ راه چهار چشمه ۸۸۲۱۳۵۲
خراسان رضوی مشهد دکتر افشاریان ب پیروزی بین هاشمیه ۱۳و۱۵ ۸۸۳۵۹۴۱
خراسان رضوی مشهد دکتر اسماعیل زاده ب فردوسی بین ثمانه و مهدی ۷۶۳۹۰۵۰
خراسان رضوی مشهد دکتر نافعی بلوار پیروزی نیش میدان حر ۸۸۲۸۲۶۱
خراسان رضوی مشهد دکتر بیهقی بلوار پیروزی نیش میدان هنرستان ۸۸۱۴۳۴۹
خراسان رضوی مشهد دکتر مهریزی بلوار صارمی نبش میدان هنرستان ۸۹۰۵۳۹۰
خراسان رضوی مشهد دکتر میر عاقل بین پنجتن ۱۲ و ۱۴ ۲۱۲۳۱۸۵
خراسان رضوی مشهد دکتر مقیم پنجتن ۷۳ ۲۱۳۴۳۰۹
خراسان رضوی مشهد دکتر شریفی جاده سیمان ۰
خراسان رضوی مشهد دکتر طهماسبی جاده سیمان رسالت حاشیه همت اباد ۲۴۲۳۲۰۸
خراسان رضوی مشهد دکتر عباس صاقی جاده سیمان همت اباد خ امام خمینی ۲۴۲۶۲۷۳
خراسان رضوی مشهد دکتر قضبه جاده قدیم ۰
خراسان رضوی مشهد دکتر تنومند جاده قدیم ب توس ۴۱ نبش میلان ۶۶۷۰۹۰۰
خراسان رضوی مشهد دکتر معتمد الشریعتی جاده قدیم سه راه دانش خ رسالت ۰
خراسان رضوی مشهد دکتر حاتمی حاشیه پیرزی ۷۱ ۸۹۰۲۵۳۷
خراسان رضوی مشهد دکترهنرمند خ ۱۷ شهریور بین عنصری و دانش ۱۷ ۸۵۲۰۳۹۴
خراسان رضوی مشهد دکتر رازقیان خ ۲۲ بهمن.بین ۲۱و۲۳ ۰
خراسان رضوی مشهد دکتر فراستی خ تهران بین امام رضا ۲۶و ۲۸ ۸۵۳۲۴۰۴
خراسان رضوی مشهد دکتر لطیفی خ تهران دور میدان ۱۵ خرداد ۸۵۴۰۵۰۵
خراسان رضوی مشهد دکتر مرکزی طلاب خ شهید مفتح بین ۱۷ و ۱۹ ۲۷۱۳۰۴۱
خراسان رضوی مشهد دکتر ممتحنی خواجه ربیع ۲۳ کوچه چشم کوران ۷۴۱۲۱۰۱
خراسان رضوی مشهد دکتر مودب ساداتی خواجه ربیع اول بیست متری بلال ۷۳۳۲۷۰۵
خراسان رضوی مشهد داروخانه ۲۲ بهمن دانشگاه نبش دانشگاه ۱۶ ۸۵۹۸۰۱۴
خراسان رضوی مشهد دکتر امامیان ساختمان خ سرخس ۴ راه اوا مهریز ۲ ۳۷۱۳۰۵۰
خراسان رضوی مشهد دکتر علیزاده ساختمان شهرک رضویه روبروی مرکز بهداشت ۰
خراسان رضوی مشهد دکتر بهاری ساختمان شهرک شهید رجایی۱۰ متری ۳۷۱۴۲۶۰
خراسان رضوی مشهد دکتر مدنی فر ساختمان -شهید رجایی حر۲ ۳۷۱۱۳۱۷
خراسان رضوی مشهد دکتر چراغی سجاد انتهای سجاد جنب بانک صنعت و معدن ۶۰۲۳۰۱۷
خراسان رضوی مشهد دکتر شهرکی سجاد نرسیده به گلریز ۷۶۸۷۷۴۷
خراسان رضوی مشهد دکتر مطهری سناباد اول خ راهنمایی بین ۲و۴ ۸۴۲۷۱۵۱
خراسان رضوی مشهد دکتر زردادی سناباد.ب سازمان اب بین صادقی ۳و۵ ۷۲۶۷۲۵۲
خراسان رضوی مشهد دکتر فیروزه مقدم سنابادخ راهنمایی سلمان غربی ۸۴۵۳۲۰۵
خراسان رضوی مشهد دکتر فکور سنابادنبش کلاهدوز ۷۲۶۵۱۹۵
خراسان رضوی مشهد دکتر قربانی سیدی ب ۳۵ متری اول مقابل بانک مسکن کوشش ۳۸ ۳۸۵۴۱۱۴
خراسان رضوی مشهد دکتر سبزی سیدی خ خلج۱۲ _۲۰ متری شهید بهشتی ۳۸۵۶۰۱۳
خراسان رضوی مشهد دکتر شفائی طرق ۰
خراسان رضوی مشهد دکتر حسینی طلاب ۴ راه برق خ مفتح نبش وحید ۰
خراسان رضوی مشهد دکتر شفیعی طلاب بلوار طبرسی دوم ۲۱۱۶۰۲۴
خراسان رضوی مشهد دکتر نوائی مقدم طلاب بلوارفجر ابتدای بلوار دوم طبرسی ۲۱۲۸۴۱۹
خراسان رضوی مشهد دکتر قربانی طلاب خ وحید بین ۵ و ۷ ۲۷۸۷۴۳۹
خراسان رضوی مشهد دکتر داوود محمدی طلاب مفتح ۳ ۲۷۰۶۰۷۷
خراسان رضوی مشهد دکتر سیدزاده طلاب نبش علی مردانی ۲۷۹۲۱۸۴
خراسان رضوی مشهد دکتر کاظمی عبدالمطلب نبش ۲۹ ۷۵۲۸۵۵۹
خراسان رضوی مشهد دکتر بهگزین قاسم اباد بین شریعتی ۹ و چهارراه جهاد ۶۶۲۵۶۱۶
خراسان رضوی مشهد دکتر مجید محمدیان قاسم اباد بین فلاحی ۲۶و۲۸ ۵۲۱۰۱۱۰
خراسان رضوی مشهد دکتر مهر افشان قاسم اباد بین فلاحی ۸و۱۰ ۵۲۲۰۵۲۰
خراسان رضوی مشهد دکتر بهشتی قاسم اباد جاهدشهرابتدای ۲۴ متری بوستان ۵۲۲۷۸۱۸
خراسان رضوی مشهد دکتر فراهی قاسم اباد چهارراه مخابرات ۰
خراسان رضوی مشهد دکتر کاظمی قاسم اباد فلاحی ۶درمانگاه اریا ۰
خراسان رضوی مشهد دکتر صفاری قاسم اباد فلاحی۱۸ ۵۲۱۸۰۰۸
خراسان رضوی مشهد دکتر فروهی قاسم آباد ۴ راه مخابرات نبش فروشگاه رفاه ۶۶۲۰۸۸۸
خراسان رضوی مشهد دکتر رحمانی قرنی ۰
خراسان رضوی مشهد دکتر صفاری قرنی . بین قرنی ۹ و ۱۱ ۷۲۵۱۹۷۸
خراسان رضوی مشهد دکتر پیروز کوهسنگی میدان الندشت
خراسان رضوی مشهد دکتر دولتی گاز خ رسالت نرسیده به ۴راه گاز ۲۷۶۸۶۸۶
خراسان رضوی مشهد دکتر منبتی گازبین رسالت ۴۶ و ۴۸ ۲۷۳۴۸۲۶
خراسان رضوی مشهد دکتر باغبان نژاد گلشهر بعد از فلکه دوم روح اباد ۰
خراسان رضوی مشهد دکتر باغی معلم ۰
خراسان رضوی مشهد دکتر پروین سلطانی معلم ۲۸ ۶۰۵۱۶۱۰
خراسان رضوی مشهد دکتر کرمی نژاد معلم بین ۲۱ و ۲۳ ۶۰۵۸۴۵۰
خراسان رضوی مشهد دکتر مولوی معلم نیش معلم ۲۲ ۶۰۷۳۱۳۵
خراسان رضوی مشهد دکتر احراری نواب خ سرخس بین ۱۲و ۱۴ ۳۶۴۴۰۴۳
خراسان رضوی مشهد دکتر جلال زاده وکیل اباد اول صدف
خراسان رضوی مشهد دکتر جلالی وکیل اباد اول صدف ۸۶۸۹۷۹۷
خراسان رضوی مشهد دکتر کفعمی وکیل اباد دانشجوی ۶ ۰
خراسان رضوی مشهد دکتر مقدم وکیل اباد صیاد شیرازی میدان بنفشه ۸۶۸۰۶۱۶
خراسان رضوی مشهد دکتر بهداد وکیل اباد نبش وکیل اباد ۹ نرسیده به ایرج میرزا ۶۰۷۵۱۹۲
خراسان رضوی تربت حیدریه دکتر مساعدی ۰۵۳۱۲۲۲۶۰۸۰
خراسان رضوی تربت حیدریه دکتر حبیبی شهرک ولی عصر ۲۲۹۳۴۰۴
خراسان رضوی تربت حیدریه دکتر اسلامیان ۲۲۲۴۴۲۴
خراسان رضوی تربت حیدریه دکتر توکلی فردوسی جنوبی ۶۰ ۲۲۴۲۵۹۵
خراسان رضوی تربت حیدریه دکتر رجائی رباط سنگ امام خمینی ۳۱رازی ۱۰ پلاک ۲۰ ۰۵۳۲۳۲۲۳۲۴
خراسان رضوی تربت حیدریه دکتر خطیبی فردوسی جنوبی ۲۲۲۳۴۵۷
خراسان رضوی تربت حیدریه دکتر دستخوش فردوسی شمالی ۲۲۲۸۳۴۳
خراسان رضوی تربت حیدریه دکتر انضباتی
خراسان رضوی تربت جام دکتر جامی الاحمدی خ المهدی ۲۲۲۴۴۶۶
خراسان رضوی تربت جام دکتر اقایی خ المهدی ۲۲۲۹۰۸۳
خراسان رضوی تربت جام دکتر فیضی باخرز خ شهید بهشتی اموزشگاه رانندگی عدالت
خراسان رضوی تربت جام دکتر صحرایی مروت ۰۵۲۸۲۲۲۴۶۴۴
خراسان رضوی تربت جام دکتر نظر احمدی
خراسان رضوی تربت جام دکتر محدث ۰۵۲۸۲۲۲۲۲۵۷
خراسان رضوی تربت جام دکتر مروت دار
خراسان رضوی سبزوار دکتر تبرائی
خراسان رضوی سبزوار دکتر عربشاهی ۲۲۲۸۰۲۶
خراسان رضوی سبزوار دکتر لطفی
خراسان رضوی سبزوار دکترالداغی مدان سید جمال ۲۲۲۳۷۴۰
خراسان رضوی سبزوار دکتر قاسم اف ۰۵۷۱۲۲۳۰۸۹۷
خراسان رضوی سبزوار دکتر یزدانخواه کاشفی شمالی ۲۲۳۸۶۰۸
خراسان رضوی سبزوار دکتر سنگ سفیدی نقاب ۰۵۷۲۵۲۲۲۸۳۱
خراسان رضوی سبزوار دکتر نجاتی پور
خراسان رضوی سبزوار دکتر حجی زاده
خراسان رضوی سبزوار دکتر باقری نیا
خراسان رضوی سبزوار دکتر داورزنی خ بیهق کوچه نه بام ۲۲۲۵۸۸۰
خراسان رضوی سبزوار دکتر کامل جغتای ۰۵۷۲۵۶۲۲۷۱۹
خراسان رضوی سبزوار دکتر اریا پور (ایتی نسب) فلکه طبس روبه روی صندوق ثامن الا ئمه ۰۵۷۲۵۲۴۴۰۶۲
خراسان رضوی سبزوار دکتر فاضل میدان ۴۰ متری
خراسان رضوی سبزوار دکتر زمردیان خ کاشفی روبروی بیمارستان مبینی ۲۲۳۵۹۵۸
خراسان رضوی سبزوار دکتر کاظمی ۲۴ متری انقلاب روبروی نیستان ۲۲۲۶۹۵۹
خراسان رضوی سبزوار دکتر عاطفه شیرین بک میدان فلسطین نبش طبرسی ۱
خراسان رضوی سبزوار دکتر وثوقی ۲۲۲۴۷۴۵
خراسان رضوی سبزوار دکتر مهر پویا دور میدان لاله
خراسان رضوی سبزوار دکتر بداغ ابادی میدان سی هزار متری
خراسان رضوی تایباد دکتر حامدزاده
خراسان رضوی تایباد دکتر احمدی
خراسان رضوی تایباد دکتر ابراهیم زاده
خراسان رضوی تایباد دکتر تیموری کوچه مرکز بهداشت
خراسان رضوی نیشابور دکتر ارمان مهر خ فردوسی جنوبی جنب حسینیه علی اکبرها ۰۵۵۱۳۳۵۸۸۶۶
خراسان رضوی نیشابور دکتر وجوهی شهرک قدس ابتدای بلوار دانشگاه ۶۶۱۶۰۰۶
خراسان رضوی نیشابور سجاد خ امام نرسیده به عطار سمت چپ ۲۲۳۲۳۰۳
خراسان رضوی تایباد دکتر حاجی لاجی
خراسان رضوی نیشابور دکتر شوشتری
خراسان رضوی سبزوار دکتر قندی
خراسان رضوی تربت حیدریه(فیض اباد دکتر صفریان
خراسان رضوی نیشابور دکتر فائزه پارسا
خراسان رضوی نیشابور دکتر دلبری خ فردوسی جنوبی پاساژ فردوسی ۲۲۳۷۶۹۹
خراسان رضوی نیشابور دکتر احیایی خ امام رویروی مسجد سرپوس ۲۲۲۲۰۳۳
خراسان رضوی قوچان دکتر مسئله گو خ امام روبروی بازار رضا ۲۲۲۲۲۰۲
خراسان رضوی قوچان دکتر کیخسروی
خراسان رضوی قوچان دکتر رحمانی خ شهید داوودی قبل از ۴ راه اول جنب عطاری
خراسان رضوی تربت جام دکتر نوروزی
خراسان رضوی تربت جام دکتر هنرمندی نصراباد ۰۵۲۹۳۲۳۲۰۴
خراسان جنوبی بیرجند دکتر راستی معلم ۱۶ ۲۲۳۶۱۴۰
خراسان جنوبی بیرجند دکتر طاقی خ مدرس ۰۵۶۱۲۲۳۲۶۳۱
خراسان جنوبی بیرجند دکتر زنگوئی سربیشه
خراسان جنوبی بیرجند ۱۳ ابان ربروی بیمارستان غفاری پنبه کار ۰۵۶۱۴۴۲۰۰۷۲
خراسان جنوبی بیرجند دکتر ناصری
خراسان جنوبی بیرجند دکتر اربابی میدان توحید ۴۴۴۹۰۴۵
خراسان جنوبی بیرجند دکتر محمدی خ طالقانی روبرو طالقانی ۱۷ ۰۵۶۱۲۲۱۲۸۲۹
خراسان جنوبی بیرجند دکتر احمدپور اسیابان درخش معلم ۱۶ ۰۵۶۲۳۲۳۳۳۷۱
خراسان جنوبی بیرجند دکتر ضیائی
خراسان جنوبی بیرجند دکتر داوودی خ طالقانی بعد از ۴ راه ۲۲۲۰۳۴۰
خراسان جنوبی بیرجند دکتر زنگوئی سوم سربیشه خ طالقانی روبرو بیمارستان ۲۲۲۸۸۸۳
خراسان جنوبی بیرجند دکتر رضایی
خراسان رضوی نیشابور دکتر شکوریان خرو
خراسان جنوبی بیرجند دکتر طاهری بلوار مدرس بین مدرس ۲۲ و ۲۴ ۰۵۶۱۴۴۳۰۱۹۹
خراسان جنوبی بیرجند دکتر زارعی جمهوری ۱۹ جنب درمانگاه ولی عصر
خراسان شمالی بجنورد دکتر علیزاده ۲۲۲۲۲۳۵۳
خراسان شمالی بجنورد دکتر همایونی ۰۵۸۴۲۲۲۴۵۵۰
خراسان شمالی بجنورد داروخانه دارالشفا
خراسان شمالی بجنورد دکتر قلیزاده
خراسان شمالی بجنورد دکتر وکیلی
خراسان شمالی بیرجند دکتر ارمان ریحانی خ شریعتی شمالی روبروی درمانگاه فرهنگیان ۰۵۸۴۲۲۲۲۵۶۵
خراسان شمالی بجنورد دکتر فاطمه تفضلی خ شریعتی جنوبی روبرو درمانگاه فارابی ۰۵۸۴۲۲۲۲۹۳۵
خراسان شمالی بجنورد دکتر قره چولو
خراسان رضوی مشهد دکتر وفادار جهنبانی خیابان ابن سینا بین ۱و۳ سختمان اطبا ۸۵۴۹۰۰۰
خراسان رضوی گلبهار دکتر صفریان
خراسان رضوی فریمان دکتر ضیائی
خراسان رضوی فریمان دکتر جوادیان قلندراباد
خراسان جنوبی مشهد دکتر نیک کار توس ۷۰روبروی شهرک خاتم الانبیا ۶۶۵۲۶۵۶
خراسان رضوی سرخس دکتر جوادی ۰۵۱۲۵۲۲۵۳۷۴
خراسان رضوی مشهد دکتر شکوهی زاده خ سرخس ۴ راه جلالیه ۳۶۴۷۶۷۱
خراسان جنوبی یجستان دکتر حسینی
خراسان رضوی سبزوار دکتر اختراعی نقاب ۰۵۷۲۵۲۲۲۲۳۷
خراسان رضوی خواف دکتر نانی
خراسان جنوبی قائن دکتر کاری
خراسان رضوی سرخس دکتر حاجیان خ طالقانی غربی ۰۵۱۲۵۲۲۴۴۰۶
خراسان رضوی گناباد دکتر قانعی کاخکی میدان امام
خراسان جنوبی قائن دکتر کاظمی
خراسان شمالی اسفراین دکتر رضایی امام رضا ۱ ۰۵۸۵۷۲۲۲۱۸۷
خراسان رضوی کاشمر ابراهیمی ریوش
خراسان رضوی فاروج دکتر طالب زاده
خراسان رضوی مشهد دکتر محرابی عبدالمطلب
خراسان رضوی نیشابور دکتر سرنوازی باغشن
خراسان رضوی چناران دکتر جلالی ۴ راه دولت ۰۸۵۲۶۲۲۹۲۱۱
خراسان رضوی سرخس دکتر ریحانی
خراسان شمالی شیروان دکتر رضاپور(فرهمند)
خراسان رضوی تربت حیدریه(خلیل آبا دکتر حاجی پور(خزایی) خلیل آباد
خراسان رضوی شاندیز دکتر صدر نبوی شاندیز
خراسان شمالی بجنورد(آشخانه) دکتر شهریاری آشخانه ۵۸۵۴۲۲۳۸۸
خراسان شمالی شیروان دکتر فلاح بلوار امام رضا ۶۲۲۱۷۷۷
خراسان شمالی اسفراین دکتر دست پاک میدان امام خمینی ۰۵۸۵۷۲۳۱۳۰
خراسان رضوی قائن دکتر محمدی خ کلاهدوز مجتمع پزشکان ولیعصر ۰۵۶۲۵۲۲۵۵۷
خراسان رضوی مشهد دکتر ترک طلاب نبش میثم ۷ ۲۷۳۱۰۰۰
خراسان شمالی اسفراین دکتر صفری اسفراین
خراسان رضوی فریمان دکتر مشهدی خ امام ۰۵۱۲۶۲۲۲۷۳۶
خراسان رضوی مشهد دکتر سینا -دکتر خزائی ساختمان روبروی حر ۱۳ ۳۷۱۳۸۹۹
خراسان شمالی بجنورد(آشخانه) دکتر طالبی آشخانه
خراسان رضوی مشهد دکتر عطاران خ رسالت تقاطع گاز ۲۷۲۷۲۸۶
خراسان شمالی گرمه دکتر اشتهاردی گرمه خ شهید ناطق ۳۲۵۳۲۵۵
خراسان رضوی خواف دکتر جامی خواف
خراسان رضوی تربت حیدریه (رشتخوار دکتر کلاتی
خراسان رضوی قائن دکتر تقی زاده
خراسان رضوی کاشمر دکتر مومنی ۸۲۲۰۰۲۰
خراسان رضوی شیروان دکتر محمدی خ امام رضا بعد از ۴راه شفا ۴۲۲۲۰۶۸
خراسان رضوی مشهد دکتر چاوشیان طلاب ۴راه برق بین شیخ صدوق ۶و۸ ۲۷۰۰۰۶۰
خراسان رضوی قائن دکتر طاهری
خراسان جنوبی طبس دکتر اخوان
خراسان رضوی تربت حیدریه(فیض اباد دکتر صفریان
خراسان رضوی تربت حیدریه (رشتخوار دکتر گل محمدیان
خراسان رضوی درگز دکتر صادقی امام خمینی نبش کوچه کوشک ۵۲۲۷۵۸۵
خراسان رضوی فریمان دکتر طلوعی خ امام ۶۲۲۶۵۶۹
خراسان رضوی فریمان دکتر رحمانی خ امام خمینی ۲ ۶۲۲۷۰۸۱
خراسان رضوی شیروان دکتر امیرابادی ربروی پاساژ قدس
خراسان رضوی بجستان دکتر مظلوم
خراسان رضوی خواف دکتر عیدی خوانی
خراسان رضوی درگز دکتر الیاس پور خ امام روبروی شهرداری ۵۲۲۲۹۷۱
خراسان رضوی بجستان داروخانه بیمارستان ۲۲ بهمن
خراسان رضوی قائن دکتر صفاری امام خمینی ۱ ساختمان پزشکان سینا ۵۲۲۲۴۹۸
خراسان رضوی گناباد دکتر ادبی خ ناصرخسرو ۷۲۲۴۳۳۳
خراسان رضوی قائن دکتر جهانبخش خضری دشت بیاض
خراسان رضوی چناران دکتر جعفری
خراسان رضوی چناران دکتر خوشدل خ امام روبروی نیروی انتظامی ۶۲۲۳۱۲۵
خراسان رضوی کاشمر دکتر رحیمی
خراسان رضوی قوچان دکتر اسوده
خراسان جنوبی نهبندان دکتر فرهنگیان
خراسان رضوی تربت جام دکتر ابراهیمی حاشیه میدان مرکزی ۲۲۲۲۱۷۳
خراسان جنوبی نهبندان داروخانه سینوهه
خراسان رضوی نیشابور دکتر امامی عشق اباد ۴۲۲۲۳۲۷۲
همدان همدان ایت الله مدنی
همدان همدان ابن سینا
همدان همدان اطمینان
همدان همدان اکسیر
همدان همدان امین
همدان همدان بوعلی
همدان همدان بیمارستان اکباتان
همدان همدان بیمارستان بو علی
همدان همدان بیمارستان شهید مطهری
همدان همدان بیمارستان شهید بهشتی
همدان همدان حکیم
همدان همدان خوارزمی
همدان همدان درمانگاه فارابی
همدان همدان درمانگاه فرهنگیان
همدان همدان دکتر اسماعیل نیا
همدان همدان دکتر خرمی
همدان ملایر آريا
همدان ملایر امام
همدان ملایر پاستور
همدان ملایر خدادادي
همدان ملایر دانيال
همدان ملایر دکتر لشني
همدان ملایر دکتراقبال احمدي
همدان ملایر دکتراميني
همدان ملایر دکتراوليايي
همدان ملایر دکترحسيني
همدان ملایر دکترراجي
همدان ملایر دکتررضايي
همدان ملایر دکترروستايي
همدان ملایر دکترزماني
همدان ملایر دکترکبير،زندي
همدان ملایر دکترمحبعلي
همدان ملایر دکترمحمدطائمه
همدان ملایر دکترمي آبادي
همدان ملایر زکريا
همدان ملایر سينا
همدان ملایر کيهان
همدان ملایر وليعصر
همدان قروه در جزین مهر
همدان تویسرکان دکتر محمدي
همدان تویسرکان دکترکلاگر
همدان تویسرکان رازي
همدان تویسرکان شفا
همدان تویسرکان شمس
همدان تویسرکان وليعصر
همدان تویسرکان آقاي سوري
همدان تویسرکان آقاي موميوند
همدان تویسرکان اوسينا
همدان تویسرکان ربيعي
همدان تویسرکان گل نرگس
همدان مریانج رز
همدان لالجین امام
همدان لالجین دکترفرهادي
همدان ازندریان دکتر اميدي
همدان فیروزان دکتررهنما
همدان فامنین موحدي
همدان فامنین مهر