پروتیین Whey وخواص آن

Posted on Posted in دسته‌بندی نشده

پروتئین whey و فواید آن برای افراد دیابتی
پروتئین Wheyیکی از گروههای اصلی پروتئین موجود درشیراست. این پروتئین در هنگام تولید پنیر از مایع رویی آن گرفته می شود و به همین علت به آن پروتئین آب پنیر گفته می شود.
این پروتئین دارای فواید مثبتی بر سلامتی است معمولاً از آن به عنوان یک ساپلیمنت پروتئینی برای رشد ماهیچه ها استفاده می شود زیرا حاوی تمام اسیدهای آمینه ی ضروری   است .همچنین می تواند به عنوان جایگزینی برای شیر برای افرادی که تحمل خوردن شیر معمولی که حاوی لاکتوز است را ندارند، بکار می رود. علاوه بر اینکه جایگزین خوبی برای شیر است. یک ساپلیمنت تغذیه ای مشهور برای بهبود قدرت بدنی است . دانشمندان معتقدند پروتئین Wheyدارای خواص درمانی گسترده ای است، علاوه بر اینکه به درمان برخی بیماریها کمک می کند موجب کاهش خطر برخی از بیماریهای خاص نیز می شود.
محققین دریافتند که پروتئین Wheyدارای خواص ضد سرطانی و خواص ضدالتهابی است و می تواند به عنوان یک ساپلیمنت درمانی موثر برای درمان دیابت و بیماری قلبی بکار رود. همچنین درجلوگیری ازکاهش وزن افراد مبتلا به HIV)AIDS)نیز موثر است ترکیب پروتئین های موجود در آب پنیر بشرح زیر است:
• ۶۵ درصد بتا لاکتوگلوبولین
• ۲۵ درصد آلفا لاکتوگلوبولین
• ۸ درصد سرم آلبومین گاوی
• ایمونوگلوبولین ها
سه نوع مختلف از پروتئین Wheyتولید می شود: پروتئین تغلیظ شده ی Wheyیا WPC، پروتئین Wheyجدا شده یا WPIو پروتئین Wheyهیدرولیز شده یا WPH
• WPCیا Whey protein concentrateحاوی مقادیر کمی چربی و مقادیر زیادی کربوهیدرات (لاکتوز) وترکیبات فعال زیستی (bioactive) می باشد. درصد پروتئین های موجود در WPCبستگی به میزان تغلیظ آن دارد. کمترین میزان تغلیظ حاوی ۳۰ درصد پروتئین و بیشترین میزان آن تا ۹۰ درصد پروتئین را شامل می شود.
• WPIsیا Whey protein isolate: دراین نوع از پروتئینWhey، فرآیندهایی برای خارج نمودن تمام چربی و لاکتوز از آب پنیر انجام می شود و نتیجه ی آن WPIاست که حاوی مقادیر زیادی پروتئین می باشد که از نظر وزنی معمولاً بیش از ۹۰ درصد پروتئین دارد.
• WPHیا Whey protein hydrolysate: در این نوع از پروتئینWhey، فرآیند ها را تا هیدرولیز جزئی پیش می برند و نوعی از پروتئین predigestedرا ایجاد می کنند که موجب جذب این پروتئین توسط بدن می شود. بنابراین نوع WPHنسبت به دو نوع دیگر نیاز به فرایند هضم کمتری دارد، علاوه بر این WPHموجب افزایش چشمگیر انسولین وافزایش قدرت ماهیچه ای می شود.
ساخت ماهیچه با پروتئین Whey
مصرف ساپلیمنت پروتئین Wheyموجب بهبود چشمگیر سنتز ماهیچه وتحریک رشد بافت های ماهیچه ای ساده می شود . براساس تحقیقی که نتیجه ی آن درمجله ی the International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolismمنتشر گردید، مصرف این پروتئین همراه با تمرینات استقامتی موجب رشد بیشتر بافتهای ماهیچه ا ی ساده درمردان می شود.
همچنین مصرف پروتئین WPIهمراه با تمرینات استقامتی موجب تقویت بهتر عضلات نسبت به مصرف کازئین می گردد.
فواید مصرف پروتئین Whey
فواید زیادی در مصرف پروتئین Wheyبه اثبات رسیده است و محققین هر روز خواص درمانی جدیدی را برای آن کشف می کنند، این فواید شامل:
• کاهش وزن: بر اساس تحقیقی که در مجله ی Nutrition & Metabolismمنتشر گردید نوشیدن نوع بخصوصی از پروتئین (WheyProlibra™) که حاوی مقادیر بالایی لوسین ، پپتیدهای بیواکتیو وکلسیم شیر است، درکاهش چربی بدن و حفظ ماهیچه های ظریف دربدن درمقایسه با گروهی که نوشیدنی کنترل را می نوشیدند، موثر است.

• خواص ضدسرطانی: بر اساس تحقیقی که درمجله ی the journal Anticancer Researchبه چاپ رسید. استفاده از WPCو تعدیل گلوتاتیون می تواند دردرمان سرطان موثر باشد.

• کاهش کلسترول:بر اساس نتایج یک کار تحقیقاتی که در مجله ی انگلیسی Nutritionمنتشر شد، ۱۲ هفته مصرف پروتئین Wheyدرمقایسه با گروه کنترل (کازئین ) سبب کاهش چشمگیر کلسترول کل و کلسترول LDLمی شود.

• آسم:استفاده از پروتئین Wheyمی تواند سبب بهبود پاسخ ایمنی درکودکان مبتلا به آسم شود. نتایج تحقیقی که درمجله ی Food Science and Nutritionمنتشر شد، نشان میدهد که کودکان مبتلا به آسم که یک بار در ماه از ساپلیمنت Wheyاستفاده می کردند پاسخ Cytokineدر آنها بهبود می یابد.

• کاهش فشارخون و کاهش خطر بیماریهای قلبی عروقی:براساس تحقیقی که در مجله ی International Dairy Journalمنتشر گردید ، نوشیدن نوشابه های حاوی پروتئین Wheyبطور چشمگیری سبب کاهش فشارخون و کاهش خطر سکته و بیماری قلبی می شود.

عوارض جانبی
برخی از افرادی که به شیر آلرژی دارند ممکن است به پروتئین Wheyنیز آلرژی نشان دهند.
مصرف دوزهای متوسطی از این پروتئین ممکن است دارای اثرات مضر جانبی نباشد، درهرحال مصرف دوزهای زیاد آن ممکن است سبب:
• دردهای معده
• گرفتگی عضلات
• کاهش اشتها
• حالت تهوع
• سردرد
• خستگی

چگونه پروتئین Wheyتولید می شود؟
هنگامیکه شیر باقی می ماند ومنعقد می شود بالای سطح آن یک محلول ۵ درصد لاکتوز در آب که حاوی مواد معدنی است ایجاد می شود، این محلول رویی بنام پروتئین آب پنیر یا Wheyنام گذاری می شود که حاوی ۲۰ درصد پروتئین شیر و ۸۰ درصد باقیمانده یعنی کازئین است که همان دلمه ی بسته شده درپنیر کاتیج می باشد. حال این محلول از کازئین جدا شده و از میان چند فیلتر عبور می کند تا تمام مواد غیر از Wheyحذف شوند. سپس این محلول تحت فرآیندی بنام ion exchangeخالص می شود . قدم نهایی خارج کردن آب از Wheyاست که در برج های خشک کننده انجام می شود سپس این پودر پروتئینی بسته بندی و به بازار مصرف فرستاده می شود.
منبع :www.medilexicon.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *