superprotein

سوپر پروتئین

هر۱۰۰ گرم از این پودر ۳۴۰کیلوکالری انرژی تولید میکند که %۶۵ آن به صورت پروتئین میباشد که باعث افزایش حجم ووزن ماهیچه ها میشود بدون آنکه چربی را در بدن افزایش دهد.   سایر فواید محصول : بهبود زخم و عفونت بلوغ و رشد بهتر به دلیل وجود ید جلوگیری از ریزش مو به دلیل […]

pro-carbo

پرو – کربو

هر ۱۰۰گرم از این پودر ۲۸۲کیلوکالری انرژی تولید میکند که %۵۲ آن به صورت پروتئین میباشد که باعث افزایش حجم ووزن ماهیچه ها میشود. بدون آنکه چربی را در بدن افزایش دهد. میزان مصرف : روزانه ۲ الی ۳ وعده – هر وعده ۱ الی ۲ پیمانه در ۲۵۰ الی ۵۰۰ میلی لیتر شیر ٬شیر […]

carbo-pro

کربو – پرو

هر۱۰۰گرم از این پودر ۳۰۷کیلوکالری انرژی تولید میکند که %۴۹ آن به صورت کربوهیدرات میباشد که باعث افزایش وزن وهمچنین افزایش حجم ماهیچه ها میشود. که بیشتر باعث افزایش وزن کلی وتاثیر بر روی تمام بافتهای بدن میشود. وبه عنوان یک ماده انرژی زا و همچنین افزایش دهنده حجم و وزن ماهیچه ها موثر است. […]